<< Главная страница

ДЕЩО З УКРА&IUML;НОЗНАВСТВАКатегории Остап Вишня ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал I. Спецiально для русотяпiв Кiлька популярних лекцiй з украïнознавства спецiально для тих людей, що досi ще цiєю справою не цiкавилися, не цiкавляться i не цiкавитимуться... Що таке Украïна? Украïною зветься искони русская земля. — Малая Русь, где все обильем дышет... Розляглася вона на просторах Харкiвськоï, Полтавськоï, Чернiгiвськоï губерень, Новоросiï i Юго-Западного краю. Це Велика Украïна. Крiм того, до Украïни ще належать: Червона Русь, потiм Прикарпатська Русь, Угорська Русь i взагалi всiляка така Пiд'яремна Русь. От, значить, Мала Русь плюс Червона Русь плюс Угорська Русь плюс Прикарпатська Русь плюс Пiд'яремна Русь рiвняється Украïнi. Є ще на свiтi Бiла Русь, Фiнляндська Русь, Литовська Русь, Кавказька Русь, Туркестанська Русь, Сибiрська Русь, але цi до Украïни не належать. Столиця Украïни — Киïв. Виконує обов'язки Матерi городов руських. Батька городов руських не знайдено, але вiн, безперечно, десь є.Утiк своєчасно, наплодивши силу всiляких городенят. Дядько руських городiв — Чернiгiв, вiтчизна св. Федоська Углицького, що його дуб i досi допомагав вiд зубного болю. Вживають того дуба так: одкусюють од дуба обапола хворим зубом i ïдять того обапола до цурки. Кумувала в Києвi Бiла Церква, а бабувала Полтава. Житомир на христини книшi пiк, а Вiнниця самогон гнала. Головна рiчка на Украïнi — Днiпро, що зветься ще Руской славы колыбель. Населення на Вкраïнi — малоросiйськi хохли. 3вуть ïx солопiями. Вони всi в широких штанях. Балакають мужицькою мовою i спiвають малоросiйських пiсень з гопаком. Мужицька мова тепер державна, i всi ïï повиннi знати. Вона дуже подiбна до росiйськоï. По-росiйському — трест i по-украïнському — трест. Синдикат — i по-росiйському i по-украïнському — синдикат. Тантьєма — так само i по-росiйському i по-украïнському. Так що ризницi майже нема нiякоï, i вивчитися тоï мови для тих, кому я оце присвячую своє украïнознавство ,- не тяжко. От тiльки слово процент по-украïнському не процент, а вiдсоток. Але змiст його однаковiсiнький. А там бiржа, золото, червiнцi, банкноти, стерлiнги, долари, це однаково i по-росiйському i по-украïнському. Отже, не бiйтесь украïнiзацiï. II Для щирих украïнцiв А це лекцiï для тих, що перецiкавлювалися, перецiкавлюються й перецiкавлюватимуться Украïною. Що є таке Украïна? Ненька-Украïна — це держава вiд Бiскайського моря i до пустелi Гобi або Шамо. 3аснувалася вона ще за 5000 рокiв до створення автокефальним Богом свiту. Першу людину звали Остап (не Вишня, бо тодi ще прiзвищ не було), а його жiнку — Чорноброва Галя. Пiд час всесвiтньоï потопи Ковчега збудував не Ной, а гетьман Дорошенко, що й урятував сiм пар чистеньких украïнцiв, одну вишневу кiсточку, з якоï i пiшли на Вкраïнi вишневi садки; Бровка, що дав потiм цiлу породу щироукраïнських Рябкiв, Лискiв та Лапкiв; кiлька моткiв заполочi для вишивання сорочок, шматок полотна, горщик для борщу, кишку для ковбаси, булаву, клейноди й ноти до Гиля, гиля, cipi гуси... Потiм того вже на Украïнi жили Єгипетськi фараони, Генрiх Наварський, династiя Бурбонiв, Римський Папа, Iван Калита. Все це були украïнськi гетьмани, що ïх свого часу Iловайський затаïв. Днiпро на Украïнi найбiльша рiчка, йде вона вiд Мiсiсiпi, через Гольфштром у Синє море. Ранiш по Днiпру плавали Титаники, але треклятущi кацапи випили Днiпро-Славуту, i вiн трохи нiби висох. Але то дурниця: тую воду Днiпровую за допомогою Францiï з кацапiв ми видавимо. Мова на Украïнi найкраща, небо найкраще, грунт найкращий, залiзниця найкраща; народ найкультурнiший. На пiвнiч вiд Украïни живуть треклятущi кацапи, що годуються виключно украïнцями. На Сходi поляки, дуже хороший, братнiй народ. А далi вже йде Європа, що чекає на украïнську культуру. Оце невеличкi замiтки, що ïх нема в жоднiй iсторiï Украïни i якi я хочу нагадати, щоб ïх не забули. Новая карта мира
ДЕЩО З УКРА&IUML;НОЗНАВСТВА


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация